Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Η μεταφορά νερού με τις υδροφόρες μας δεν εξυπηρετεί μόνο τις στιγμές χαλάρωσης αλλά και την συμμετοχή μας στην Πυρασφάλεια όταν αυτό απαιτηθεί τις ώρες της επιφυλακής.

Δυστυχώς η αμέλεια και η απροσεξία μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη καταστροφή, αλλά έχοντας αναλάβει το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε συνειδητό , δηλώνουμε κάθε φορά που έχουμε έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, την υλική και ψυχική συμπαράσταση με όλα τα μέσα στην αποτροπή κάθε απειλής.